Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Richtlijnen voor auteurs

De auteursrichtlijnen vindt u hier.

Checklist ter voorbereiding van inzending

U moet onderstaande vereisten lezen en bevestigen dat de inzending eraan voldoet voor u kan verder gaan.

  • Bestanden worden geaccepteerd in Open Office of Microsoft Word (.doc of .docx) formaat.
  • Vergeet niet op het titelblad naam, correspondentieadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres te vermelden.
  • De omvang van de artikelen is minimaal 6.000 en maximaal 9.000 woorden, inclusief noten, tabellen, grafieken en bijlagen. Daarvan kan alleen na overleg met de redactie worden afgeweken. Een bladzijde van de Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg telt in druk ongeveer 450 woorden.
  • Alle tabellen, grafieken, kaarten en illustraties worden apart aangeleverd. Na het besluit tot publicatie dienen zowel de grafieken en de tabellen als Excel-bestand te worden meegestuurd ten behoeve van de vormgever. Illustraties en kaarten zijn welkom en dienen als jpeg-bestand met minimaal 300 dpi (op 100 procent) en 12 cm zetbreedte aangeleverd te worden. De auteur regelt de copyrights voor de afbeeldingen en kaarten in overleg met de beeldredacteur.
  • De onderschriften, titels en bronvermeldingen behorende bij de afbeeldingen, grafieken en kaarten worden na de tekst geplaatst, voorzien van een volgnummer. De auteur duidt in het manuscript de plaats van de afbeeldingen, grafieken en kaarten aan.
  • In geval de redactie besluit het aangeboden manuscript te plaatsen, levert de auteur een korte biografie van maximaal 150 woorden voor de rubriek ‘Over de auteurs’. In deze biografie staat minstens vermeld: geboortejaar, opleiding, eventuele promotie, werkkring, en interessegebied, maximaal drie belangrijke publicaties. Naast deze biografie vragen we de auteur ook om een Engelstalige abstract aan te leveren.

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen