Over dit tijdschrift

Sinds 1955 geeft het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) een jaarboek uit onder de titel 'Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg'. In het jaarboek worden wetenschappelijke artikelen opgenomen over de geschiedenis van Limburg in samenhang met de omliggende gebieden in België en Duitsland. De positie van Limburg als grensregio staat daarbij centraal. Er is vooral aandacht voor sociaaleconomische en sociaal-culturele ontwikkelingen in de negentiende en twintigste eeuw, maar bijdragen over eerdere periodes komen sporadisch ook voor.

De thema’s en onderwerpen waarover het jaarboek publiceert, kaderen binnen de brede context van ‘Social History’, zoals bijvoorbeeld: historische demografie, arbeidsgeschiedenis, gender geschiedenis, familiegeschiedenis, onderwijsgeschiedenis, rurale (landbouw) geschiedenis, religieuze geschiedenis, sociale geschiedenis van het landschap, bedrijfsgeschiedenis (o.a. mijnbouw), cultuurgeschiedenis, migratie geschiedenis, etc. Deze thema’s worden ook weerspiegeld in de diverse collecties die het SHCL beheert als archiefinstelling. Zowel in het positioneren van de collecties, als in historisch onderzoek wil het SHCL een breed publiek aanspreken. Dat kan reiken van professionele onderzoekers en leden van heemkundige kringen, tot leden van belangenverenigingen, alsook leerlingen en studenten. Voor het onderzoek is het altijd van belang dat het wetenschappelijk verantwoord is, met een duidelijke regionale ‘Limburgse’ inbedding zonder daarbij de band met de bredere historiografie te verliezen.

Het jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg wordt uitgegeven sinds 1955. Voor de jaargang 1958-1959 werd het jaarboek omgedoopt tot ‘Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg’.

Open access-beleid

SSEGL verschijnt online in Diamond open access. Er worden hiervoor geen kosten doorgerekend aan de auteurs of de lezers. Donateurs van het Sociaal Historisch Centrum (SHCL) voor Limburg ontvangen een fysiek exemplaar van het jaarboek. Daarnaast is het jaarboek ook te koop via de webshop van het SHCL. Er is geen embargo periode tussen het verschijnen van de fysieke kopie en de digitale versie.

Archiveringsbeleid

Het jaarboek wordt in de eigen bibliotheek van het SHCL opgeslagen en in Open Access als digitaal bestand. Het jaarboek zowel integraal als in de vorm van individuele artikels online ter beschikking gesteld als pdf-bestand. 

Peer review-procedure

Het jaarboek heeft een wetenschappelijk beoordelingsproces gewaarborgd door de redactie. Iedere inzending wordt 'aan de poort' door de redactiesecretaris geëvalueerd op geschiktheid. Vervolgens wordt het manuscript, in al dan niet bijgewerkte vorm, voorgelegd aan de voltallige redactie (7 leden, hoogleraren en gepromoveerde onderzoekers). Indien nodig wordt een externe reviewer gevraagd een evaluatie te geven. Het Jaarboek wordt meegenomen in de periodieke onderzoeksevaluatie van het Onderzoeksinstituut van de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van Maastricht University.