1.
Randeraad N, Roosen J. Ten geleide. SSEGL [Internet]. 12 december 2023 [geciteerd 13 april 2024];68:8-11. Beschikbaar op: https://shcl-jaarboek.nl/article/view/18464