1.
Leerssen J, Lucassen D. Diffuus erfgoed in kaart: het DRAPO-project. SSEGL [Internet]. 1 december 2022 [geciteerd 30 september 2023];67:138-57. Beschikbaar op: https://shcl-jaarboek.nl/article/view/13526