Brauer, Jan. ‘Op De Bres Voor Het ’Deutschtum’ in Limburg (1933-1940)’. Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 68 (december 12, 2023): 144-173. Geraadpleegd april 13, 2024. https://shcl-jaarboek.nl/article/view/18465.