Randeraad, Nico, en Joris Roosen. ‘Ten Geleide’. Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 68 (december 12, 2023): 8-11. Geraadpleegd april 13, 2024. https://shcl-jaarboek.nl/article/view/18464.