de Beaumont, Eddy. ‘Maastrichtse industriëlen En Het Belgische Annexisme in De Jaren 1918-1919’. Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 68 (december 12, 2023): 112-143. Geraadpleegd april 13, 2024. https://shcl-jaarboek.nl/article/view/18462.