de Mars, Afra. ‘De Constructie Van Een ’no-mine’s land’?’. Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 68 (december 12, 2023): 46-79. Geraadpleegd april 13, 2024. https://shcl-jaarboek.nl/article/view/18460.