Leerssen, Joep, en Doortje Lucassen. ‘Diffuus Erfgoed in Kaart: Het DRAPO-Project’. Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 67 (december 1, 2022): 138-157. Geraadpleegd september 30, 2023. https://shcl-jaarboek.nl/article/view/13526.