[1]
J. Leerssen en D. Lucassen, ‘Diffuus erfgoed in kaart: het DRAPO-project’, SSEGL, vol. 67, pp. 138-157, dec. 2022.