“Maastrichtse industriëlen en het Belgische annexisme in de jaren 1918-1919” (2023) Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 68, pp. 112–143. doi:10.58484/ssegl.v68i18462.