de Beaumont, E. (2023) ‘Maastrichtse industriëlen en het Belgische annexisme in de jaren 1918-1919’, Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 68, pp. 112-143. doi: 10.58484/ssegl.v68i18462.