de Mars, A. (2023) ‘De constructie van een ’no-mine’s land’?’, Studies over de sociaaleconomische geschiedenis van Limburg/Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 68, pp. 46-79. doi: 10.58484/ssegl.v68i18460.