(1)
Leerssen, J.; Lucassen, D. Diffuus Erfgoed in Kaart: Het DRAPO-Project. SSEGL 2022, 67, 138-157.